Niets duurt voort behalve verandering

(Heraclitus)

Ȃ Priori HR Consultancy B.V. (A Priori) is het eigentijdse en realistische HR interim en adviesbureau, gevestigd in Willemstad. Het is vooral actief op en sterk verbonden met het Land Curaçao.

Het heeft een eigen visie op het terzijde staan van organisaties en individuele medewerkers en biedt een grote veelzijdigheid aan HR diensten, zoals Interim advies, arbeids-juridische adviezen, management-development, mediation, coaching en scholingsactiviteiten.

Onze werkwijze is verder opgenomen in de Visie, Missie en Strategie van ons bureau.

A Priori is hét originele, probleemoplossend, HRM adviesbureau met “Arbeidspassie”.

apriori_logo_home_trans.png

Schudt uw organisatie minimaal één keer per 3 jaar op!

A Priori heeft meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van HR en management, waarvan vele jaren op de Antillen en Curaçao in het bijzonder.

In die periode hebben wij vele trends voorbij zien komen, maar ook vastgesteld dat medewerkers primair behoefte houden aan betrokkenheid, aandacht, informatie en waardering. Deze behoeften zullen altijd blijven, terwijl veranderende omstandigheden bepalen op welke wijze een organisatie zich moet blijven ontwikkelen en participeren om met deze trends om te kunnen blijven gaan. Als organisatie streef je tenslotte naar een optimale arbeidsprestaties. Reden waarom ook A Priori constant haar eigen skill set is blijven ontwikkelen.

A Priori staat u daarom ten dienste met ondersteuning op het gebied van het gehele HR instrumentarium en mediation. De aanvang van een nieuw proces begint altijd met het stellen van de juiste vraag en het vaststellen van de juiste behoefte.

Dit geldt ook voor Curaçao dat met haar eigen specifieke omgeving om een Eilandgerichte aanpak vraagt en verdient. Zeker met alle actuele complexe uitdagingen, zoals de huidige COVID situatie met de enerzijds ingestorte toeristenmarkt en anderzijds vele moeilijk invulbare vacatures in bijna alle sectoren.

Vandaar de noodzaak voor een gedegen strategie van de organisatie, een uitdaging voor het management op Curaçao. Ons advies is daarom analyseer uw organisatie. Inventariseer of u over het juiste personeel beschikt en of ze nog op de juiste plek zitten, niet alleen nu, maar ook straks nog met alle (technische) ontwikkelingen en nieuwe vereisten. Inventariseer nu welke toekomstige vacatures er komen, waar de knelpunten zitten en of de mensen nog de juiste skills hebben om duurzaam te kunnen worden ingezet.

Wilt u meer weten over onze aanpak, of heeft u een directe vraag neem dan vrijblijvend contact op met ons!

dave-drury-YaDcufLo7mo-unsplash.jpg

A Priori is hét originele, probleemoplossend, HRM adviesbureau met “Arbeidspassie”.