Strategie

Om dit te bereiken heeft A Priori als eerste doel om - met inachtneming van haar kernwaarden -  de juiste behoefte in kaart te brengen. Waar nodig door veel gesprekken te voeren binnen alle geledingen van de organisatie. Om vervolgens een analyse te kunnen maken van de (onderliggende) knelpunten die zich kunnen voordoen. Bij het bereiken van consensus met de opdrachtgever biedt A Priori vervolgens een eigentijds HR instrumentarium dat de organisatie ondersteunt bij het invullen van die vastgestelde behoefte.

Om de organisatie weerbaar(der) te maken voor de uitdagingen uit de omgeving (economisch, corona etc) en vanuit de organisatie zelf (flexibiliteit, leiderschapsstijl etc.) maakt A Priori gebruik van een concrete en herkenbare aanpak, zoals interviews, observaties, bestudering van organisatiedocumenten, zo nodig digitale assessments en het goed en gemakkelijk bereikbaar zijn voor management en medewerkers.

De uiteindelijke analyse en aanpak worden vastgesteld in overleg met de opdrachtgever.

De uitwerking kan onder meer resulteren in:

  • opleiding;
  • omscholing;
  • coaching;
  • inter-visie;
  • beheer-ontwikkeling;
  • formatie planning en talent management,
  • iemand op een andere positie in zijn of haar kracht zetten en bijvoorbeeld
  • een nieuwe carrière binnen of buiten de organisatie.

Soms zijn er andere vormen nodig van samenwerken, beoordelen, leidinggeven of inzicht in de kosten van personeel.

Ook deze diensten zijn een vast onderdeel van het pakket van A Priori.

En zoals vastgelegd in onze Missie vindt A Priori dat een ieder moet kunnen werken aan zijn eigen ontwikkeling, (mentale) gezondheid en welbevinden.

Daarom dat wij coaching, super- en intervisie of gewoon een goed gesprek heel belangrijk vinden en deze mogelijkheid op individuele basis naar behoefte aanbieden.

Wilt u meer weten over onze aanpak, of heeft u een directe vraag neem dan vrijblijvend contact op met ons!